środa, 13 lipca 2011
Czynniki ryzyka

Ryzyko powstania jaskry zwiększają niżej podane czynniki. Jeśli któryś z nich dotyczy ciebie, poddawaj się co roku badaniu okulistycznemu.

♦   Jeśli ukończyłeś 40 lat, przewlekła jaskra rozwija się zwykle po tym okresie życia.

♦   Diabetycy są trzykrotnie bardziej zagrożeni zachorowaniem na jaskrę niż pozostali. Jaskra krwotoczna będąca ciężką postacią tej choroby jest związana z cukrzycą.

♦   Nadciśnienie tętnicze, migrenowe bóle głowy i krótkowzroczność są związane z rozpoczynającą się jaskrą.

♦   Jaskra bywa czasem uwarunkowana dziedzicznie, jednak osoby obciążone rodzinnie nie zawsze na nią chorują.

Domowe sposoby w leczeniu jaskry

Kluczowe znaczenie ma wczesne rozpoznanie ja­skry. Chorobę rozpoznać może tylko okulista, ale ty musisz wiedzieć, jakie są sygnały ostrzegawcze. Tak więc jeżeli czujesz pogarszanie się wzroku -zwłaszcza jeśli masz skończone 40 lat - pełne ba­danie okulistyczne jest absolutną koniecznością. Jeśli masz dalekowzroczność, zrównoważona dieta i ćwiczenia oczu mogą być skutecznym sposobem zapobiegania jaskrze. Jeśli masz cukrzycę lub nadciśnienie tętnicze, musisz bezwzględnie stosować się do zaleconego leczenia, aby zmniejszyć wrodzoną skłonność do jaskry. Jeśli masz rozpoznaną jaskrę, pozostawaj pod opieką swego lekarza ogólnego lub okulisty. Chociaż musisz stosować krople do oczu do końca życia, możesz także wykorzystać niektóre z wyżej wymienionych metod naturalnych jako uzupełnienie profesjonalnej opieki
medycznej.

Metody naturalne w leczeniu jaskry

Naturalne podejścia do leczenia jaskry kładą na­cisk na profilaktykę i dbałość o stan oka. Środki na­turalne mogą pomóc kontrolować rozwój choroby albo - jeśli chory znajduje się już pod opieką le­karską - uzupełnić kurację konwencjonalną. Nie­które terapie mają złagodzić stres dla wyrównania poziomu ciśnienia wewnątrzgałkowego. Celem kuracji ziołowych i dietetycznych jest zachowanie równowagi kolagenowej i usunięcie wszelkich nie­doborów odżywczych.

AKUPUNKTURA

Zabiegi akupunktury, stosowane obok terapii zio­łowej i pożywnej diety, mogą złagodzić napięcie i zmniejszyć ciśnienie wewnątrzgałkowe. Akupunk-turzysta skupi uwagę na punktach leżących na meridianach pęcherza, pęcherzyka żółciowego, wątroby i nerek (patrz: Dodatek).

MEDYCYNA PSYCHOSOMATYCZNA

Ćwiczenia oczu mogą złagodzić stres i napięcie oczu spowodowane ich przemęczeniem i wielo­ma innymi dolegliwościami, w tym jaskrą (patrz: Zaburzenia widzenia). Hydroterapię można wykorzystać do pobudze­nia krążenia w gałkach ocznych. Zamoczyć kawa­łek tkaniny w gorącej wodzie, wyżąć i położyć na oczach; okład powinien tam pozostać do 3 minut. Następnie powtórzyć to samo z zimną wodą; zmie­niać w ten sposób okład trzykrotnie.

ODŻYWIANIE, WITAMINY I MINERAŁY

Wyniki badań sugerują, że witamina C obniża ciś­nienie wewnątrzgałkowe i przywraca równowagę kolagenową, dlatego jest szczególnie użytecznym środkiem w przypadku chorych, których organizm nie reaguje na leki doustne albo krople do oczu. Pokarmy bogate w witaminę C to m.in. kalafiory, brokuły, nać rzepy, truskawki, grejpfruty i pomarań­cze. Można też zażywać do 3000 mg witaminy C dziennie. Chrom i cynk także mogą powstrzymać rozwój jaskry, gdyż u większości osób z tą chorobą występują niedobory tych składników mineralnych, jak również tiaminy (witaminy B,). Rutozyd, stosowany obok tradycyjnej farmako­terapii, ma redukować ciśnienie wewnątrzgałkowe i przywracać równowagę kolagenową. Można go kupić w sklepach ze zdrową żywnością w postaci preparatów o różnej mocy. Należy przeczytać ety­kietę albo zapytać lekarza, jakie dawkowanie bę­dzie najwłaściwsze.Ważną rzeczą jest zidentyfikowanie i unikanie wszelkich produktów spożywczych i innych działa­jących alergennie, gdyż reakcja alergiczna może po­wodować nadmierny wzrost ciśnienia w gałce ocznej.

PRACA Z CIAŁEM

Według terapeutów refleksologii zakończenia nerwo­we u podstawy palców stopy wpływają na nerwy układu wzrokowego. Masaż terapeutyczny i terapia manualna tego rejonu stopy usuwają stres i zmęcze­nie, co może zredukować ciśnienie w gałce ocznej.

TERAPIE ZIOŁOWE

Niektóre zioła mogą zapobiec powstawaniu jaskry.

♦   Borówka czarna (Vaccinium myrtillus) - albo borówka amerykańska - pomaga w utrzymaniu równowagi kolagenowej i zapobiega rozkłado­wi witaminy C. Jadać 60-90 g3 razy dziennie w okresie, kiedy dostępne są świeże owoce.

♦   Konopie indyjskie (Cannabis sativa) zawierają związek chemiczny tetrahydrokanabinol. Bada­nia kliniczne wykazały, że redukuje on ciśnie­nie wewnątrzgałkowe powodujące jaskrę. Choć stosowanie ziela konopi indyjskich podlega ogra­niczeniom, może je przepisać specjalista.

Leczenie jaskry

Leczenie jaskry sprowadza się do utrzymania od­pływu i drenażu cieczy wodnistej w gałce ocznej i przywróceniu prawidłowego ciśnienia wewnątrz oka. Przewlekła jaskra może pozostawać niezau­ważona do etapu stosunkowo zaawansowanego, ale zwykle poddaje się kontroli. Leczenie farmakologicz­ne i chirurgiczne jaskry przewlekłej jest skuteczne w dużym odsetku przypadków, ale możesz sobie pomóc, unikając stresu i dzięki diecie podtrzymu­jąc produkcję kolagenu. Inaczej wygląda sprawa w przypadku ostrego ataku jaskry: jeśli wysokie ciśnienie spowodowane nadmiarem płynu w gałce ocznej nie zostanie szybko zlikwidowane, może dojść do utraty wzroku. Wybór terapii zależy od natury i okresu choroby. Jeżeli w przypadku nadciśnienia wewnątrzgałko-wego wzrost ciśnienia jest minimalny, okulista może je pozostawić bez leczenia, zalecając okresowe badanie kontrolne obwodowego pola widzenia i ba­danie nerwu wzrokowego. Typowe leczenie jaskry przewlekłej polega na sto­sowaniu kropli do oczu. Te, które zawierają adrenali­nę lub pilokarpinę, mogą mieć działanie niepożąda­ne: pilokarpina może powodować bóle głowy i zamglone widzenie; adrenalina - zaczerwienienie i łzawienie, a w rzadkich przypadkach może po­gorszyć stan serca. Krople zawierające beta-adre-negiczne blokery, jak timolol, betaksolol lub buno-lol, mogą wywierać działanie uboczne na serce lub płuca. Doustnie przyjmowane inhibitory anhydra-zy węglanowej pomagają zmniejszyć produkcję cieczy wodnistej, ale mogą powodować zaburze­nia żołądkowe lub mrowienie rąk i nóg. Z powodu możliwej interakcji leków okulista, zapisując kro­ple do oczu, powinien wiedzieć, jakie inne leki obecnie przyjmujesz.

Jeżeli przewlekła jaskra nie poddaje się lecze­niu zachowawczemu albo nie tolerujesz leków z powodu ich działań ubocznych, lekarz może za­proponować jedną z kilku metod leczenia chirur­gicznego:

♦    Trabekuloplastyka polega na wytworzeniu 50-100 drobnych przyżegań laserowych w kącie przesą­czania, gdzie stykają się tęczówka i rogówka, co zwiększy odpływ cieczy wodnistej. Ten stosunko­wo prosty zabieg może być wykonany w ambula­torium okulistycznym.

♦    Trabekulektomia tworzy sztuczny kanał dla od­pływu cieczy wodnistej w zaawansowanych przypadkach jaskry, w których ciśnienie we­wnątrzgałkowe jest wysokie i postępuje uszko­dzenie nerwu wzrokowego. Wyniki są różne, ale ogólnie skuteczność zabiegu jest duża.

Gdy jaskra nie reaguje na te zabiegi chirurgiczne lub gdy ryzyko operacji jest duże, istnieją inne spo­soby, polegające na zniszczeniu komórek produ­kujących ciecz wodnistą. Stosuje się w tym celu ultradźwięki, diatermię lub zamrażanie.

Wiele leków, zwłaszcza stosowanych w chorobach żołądkowo-jelitowych, może nasilać jaskrę, gdyż powodują one wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego. Upewnij się, że twój internista i okulista są poinfor­mowani o lekach, które każdy z nich przepisuje.

Diagnostyka i badania jaskra

Postępowanie diagnostyczne w jaskrze jest proste i bezbolesne. Optyk może rutynowo zmierzyć ciś­nienie wewnątrzgałkowe za pomocą tonometru na­pełnionego powietrzem, a okulista - czulszym tonometrem aplanacyjnym. Stwierdzenie tylko podwyższonego ciśnienia w oku nie jest równo­znaczne z wykryciem jaskry. Nieznaczny wzrost ciśnienia bez objawów uszkodzenia nerwu wzro­kowego nazywa się nadciśnieniem wewnątrzgał-kowym. W większości przypadków wymaga ono tylko sprawdzania w regularnych odstępach cza­su, czy nie pojawiają się wczesne objawy uszko­dzenia nerwu. Przy podejrzeniu jaskry okulista może spowo­dować rozszerzenie źrenic, by zbadać nerw wzro­kowy za pomocą ręcznego oftalmoskopu. Należy też zbadać pole widzenia dla oceny widzenia ob­wodowego. Rozpoznanie jaskry wrodzonej jest trudne, po­nieważ małe dziecko nie może opisać dolegliwo­ści. Jeśli rogówka dziecka ma wygląd zamglony, może to oznaczać istnienie wady wrodzonej. No­worodki są poddawane rutynowo badaniu na obec­ność zaburzeń okołoporodowych, jeżeli jednak podejrzewasz u swego dziecka jaskrę, zwróć się niezwłocznie do okulisty dziecięcego.

Przyczyny Jaskry

Soczewka, tęczówka i rogówka oka są stale omywa­ne i odżywiane przez tzw. ciecz wodnistą. Ponieważ ciecz ta jest stale produkowana wewnątrz gałki ocznej, jej nadmiar w warunkach normalnych jest odprowa­dzany przez skomplikowaną sieć tkankową, zwaną kątem przesączania, w miejscu styku rogówki z tę­czówką. Zaburzenie równowagi między wytwarza­niem a odpływem cieczy wodnistej prowadzi do ja­skry przewlekłej, czyli jaskry z otwartym kątem przesączania. Jest to najczęstsza postać tej choroby, rozwijająca się na ogół powoli wraz z wiekiem. Niektóre osoby najwyraźniej mają dziedziczne zaburzenia w strukturze gałki ocznej polegające na tym, że tęczówka blokuje normalne kanały drenu­jące. W tym przypadku ciecz wodnista nie odpły­wa dostatecznie szybko z gałki ocznej i nagły wzrost ciśnienia spowodowany narastaniem ilości płynu wywołuje ostry atak jaskry. U noworodków wadli­wy drenaż w kącie przesączania jest przyczyną ja­skry wrodzonej. Obie te postacie jaskry wymagają natychmiastowej interwencji lekarskiej, aby zapo­biec utracie wzroku. Jaskra może zaczynać się od stopniowych zmian w tkance drenującej kąta przesączania, zwiększo­nej produkcji cieczy wodnistej lub może być wadą wrodzoną. Niezależnie od przyczyny skutek jest taki sam: wzrost ciśnienia w gałce ocznej z powo­du nadmiaru płynu powoduje uszkodzenie nerwu wzrokowego, który przewodzi bodźce wzrokowe do mózgu. W miarę pogarszania się stanu nerwu wzrokowego następuje zmniejszanie się pola wi­dzenia i trudności z odróżnianiem szczegółów po każdej stronie. Postępujące uszkodzenie nerwu wzrokowego może doprowadzić do pogorszenia się widzenia centralnego i ostatecznie do całkowi­tej utraty wzroku. Naukowcy nie są pewni, co wywołuje te zmia­ny, wiadomo jednak, co je nasila. Ciśnienie w gał­ce ocznej może wzrosnąć pod wpływem stosowa­nia przez długi czas leków przeciwdepresyjnych, obniżających ciśnienie i sterydów. Do powstania jaskry mogą się także przyczyniać zmiany w meta­bolizmie kolagenu. Kolagen - jedno z najobficiej występujących białek w organizmie - odgrywa ważną rolą w utrzymaniu sprawności tkanek gałki ocznej. Krople kortykosteroidowe, przepisywane niekiedy z powodu innych chorób oczu, prawdo­podobnie w pewnych sytuacjach zaburzają rów­nowagę kolagenową (patrz: Problemy z oczami i Zaburzenia widzenia). Stres i odczyny alergiczne mogą nasilać objawy przewlekłej jaskry.

Jaskra

Jaskra jest jedną z głównych przyczyn ślepoty.! Jaskra przewlekła, która stanowi 90% wszystkich przypadków tej choroby, występuje u osób w wieku średnim i, jak się wydaje, jest częściowo uwarunkowana genetycznie: w 1 na 5 przypadków ktoś z bliskich krewnych pacjenta także choruje na jaskrę. Lekarze nazywają często jaskrę „skradają­cym się nocnym złodziejem", ponieważ choroba rozwija się podstępnie, stopniowo pozbawiając wzroku. Choroba może już być w pełni rozwinię­ta, zanim pojawią się objawy ostrzegawcze. Są to bóle głowy, potrzeba noszenia lub zmiany okula­rów, zaniki obwodowego pola widzenia i wreszcie pojawianie się ciemnych plam, przez które nic nie widać. Inne postacie jaskry są rzadsze, ale nie mniej poważne. Nagły silny ból oka, pogorszenie ostro­ści widzenia i rozszerzenie źrenic, czasem z towa­rzyszącymi nudnościami i wymiotami, mogą zna­mionować ostry atak jaskry. Ta postać stanowi mniej niż 10% wszystkich przypadków jaskry, ale poja­wia się nagle i wymaga pomocy lekarskiej w trybie nagłym. Pozostawiona bez leczenia może spowo­dować nieodwracalne uszkodzenie nerwu wzroko­wego, przewodzącego bodźce wzrokowe do mó­zgu, i do utraty wzroku, czasami w ciągu kilku dni. Jaskra wtórna związana bywa zwykle z inną chorobą oczu, taką jak powiększona zaćma, zapalenie błony naczyniowej gałki ocznej, guz lub uraz oka. Osoby chorujące na cukrzycę są podatne na jaskrę krwotoczną, która jest szczególnie ciężką postacią. Jaskra wrodzona jest nadzwyczaj rzadką postacią występującą u małych dzieci - w 80% w pierwszym roku życia.

 

12:11, adminero , Jaskra
Link Dodaj komentarz »
Jaskra objawy

Łzawienie i bolesność oczu, zamglone widzenie, sporadyczne bóle głowy i postępują­cy zanik obwodowego pola widzenia

-  to objawy jaskry przewlekłej.

♦  Nagły napadowy pulsujący ból oka, ból głowy, nieostre widzenie, widzenie jasnych obwódek wokół świateł elektrycznych, rozszerzenie źrenic, niekiedy także nudności i wymioty

-  to objawy ostrego ataku jaskry.

♦   Nieostre widzenie, ból głowy I widzenie jasnych obwódek wokół świateł elektrycznych występujące po urazie oka - to objawy jaskry wtórnej.

♦   U noworodka łzawiące lub zamglone oczy, niezwykła wrażliwość na światło i powiększo­ne źrenice to objawy jaskry wrodzonej.

Archiwum